Informace o Hracholuskách

Přehrada Hracholusky

Přehrada Hracholusky je technickým unikátem Plzeňského kraje, přičemž se jedná o sypanou hráz. Stavba Hracholuské přehrady byla prvně plánována již v roce 1949. První zásadní kroky vedoucí ke stavbě samotné však čítají letopočet  1953. Po mnoha výzkumech a papírováních se nakonec stavba započala v září roku 1959 a poslední práce byly provedeny v červnu roku 1964.

Samotné sypání a hutnění hráze trvalo 2 roky. Celkem muselo být vykáceno 25.000 stromů a 35.000m2 křovinatých porostů.

Plocha přehrady je při max. výšce hladiny cca 500 hektarů, objem přehrady je dle výšky hladiny v rozmezí 6,5mil m3 a 57mil m3 vody, celková délka přehrady je cca 23km. Šířka nádrže se od samotné hráze pohybuje kolem 200-300m, výše proti proudu pak kolem 80-120m. V hrázi je umístěna vodní elektrárna (Kaplanova turbína) o výkonu 2,9MW. Jakmile má však být výtok z přehrady vyšší jak 13m3 za sekundu , je nutné z technických důvodů tuto elektrárnu odstavit a voda se „valí“ ven již jen spodními výpusti, popřípadě boční klapkou na přelivu.

Kvalita vody v přehradě je závislá hlavně na kvalitě vody v přítocích. Horní tok přehrady bývá často znečištěn sinicemi a řasami. Čím více se blížíme k hrázi tím lepší voda lze očekávat. V měsíci červnu je možné dosáhnout viditelnosti pod vodou až kolem 4 metrů.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Hracholusky rybaření a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.