Informace o Hracholuskách

Archív štítků: školka Hracholusky

V Hracholuscích se také samozřejmě nachází mateřská škola, kterou můžou Vaše děti navštěvovat. Jelikož se tato mateřská škola nachází v poměrně malé obci, kapacita školky je pouhých dvacet dětí. Avšak je pravda, že tato kapacita je na Hracholusky naprosto dostačující.

Můžeme se podívat například hospodaření této mateřské školy z roku 2007. Je nutno říct, že hlavní příjmy školy jsou tvořeny dotacemi, které v daném roce činily celkově 784 000 Kč, přičemž dotace na mzdové náklady činily celkově 629 000 Kč a dotace na provozní náklady činily celkově 155 000 Kč. Na provozní náklady byl však schválený rozpočet pouhých 140 000 Kč.

Proto bylo  provedeno  rozpočtové  opatření , kterým byl rozpočet navýšen o 15 000 Kč. Toto schválil pan Václav Vozábal, starosta obce, a zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 1.11.2007. Docházka dětí činila 12.585 Kč. Dále byl zaúčtován rezervní fond ve výši 2 268,41 Kč na provozní výdaje a fond odměn ve výši 6 000 Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti činily celkem 804 870,68 Kč a celkové náklady z hlavní činnosti činily 800 796,70  Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil tedy  4 073,98 Kč.

Vložil Přehrada Hracholusky | Štítek , , , | Zanechat komentář